Thông báo tình hình vận chuyển hàng hóa Trung Quốc

Hiện tại biên giới Việt-Trung đang cấm biên và tắc biên nặng,hàng hóa sẽ về rất chậm,quý khách cần cân nhắc trước khi order hàng Trung Quốc. Flash Logistics không nhận đơn hàng GẤP,không chấp nhận hủy đơn ngang với bất kỳ lý do nào. Thời gian chờ dự kiến 20~30 ngày tùy vào tình hình vận chuyển.